Tietosuoja

Tietosuojasi on meille tärkeää ja käsittelemmekin vain liiketoimintamme kannalta välttämättömiä tietoja.

Rekisterin nimi: Fillari Center Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Fillari Center Saarelainen & Borgman Ay

Y-tunnus: 1852898-9 

Osoite: Sahakuja 4, 05800 Hyvinkää

Puhelin: 019 431 400

Yhteyshenkilö: Jim Borgman

Sähköposti: posti@fillaricenter.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakassuhteeseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen. Näitä toimia ovat esimerkiksi huollon valmistumisen ilmoittaminen, tilattujen tuotteiden saapumisesta ilmoittaminen ja uuden polkupyörän tietojen rekisteröinti. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerättävät ja käsiteltävät tiedot saattavat sisältää mm. seuraavia: Etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus (vain osamaksutapauksissa) ja muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tietoja kerätään asiakkaiden itsensä suostumuksella. Tietolähteitä ovat esimerkiksi asiakkaan lähettämät sähköpostit, yhteydenotto puhelimitse, asiakkaan suullisesti antamat tiedot huollon vastaanotossa tai pyörän takuutodistusta varten, asiakkaan solmiessa osamaksusopimuksen tai asiakkaan ottaessa yhteyttä Fillari Centerin sosiaalisen median kanavien kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi kuljetusyhtiölle tilatun tuotteen toimittamista varten. Tietoja luovutetaan myös rahoitusyhtiölle osamaksusopimusta tehdessä (Resurs Bank tai Handelsbanken). Rahoitusyhtiöille luovutettuja tietoja käsitellään kunkin tahon tietosuojaehtojen mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU/EEA-alueen ulkopuolelle. 

Tietojen säilytys

Henkilötietojen säilytyksessä käytetään erityistä huolellisuutta. Tietojärjestelmissä säilytettävät tiedot on suojattu salasanoin ja palomuurein. Fyysiset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy on ainoastaan yrityksen henkilökunnalla. Tietoja säilytetään yleisesti asiakassuhteen hoitamiseen vaadittavan ajan tai toistaiseksi, jos se on asiakkaan etu. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilökunnan edustajat joilla on työtehtävänsä mukainen peruste käsitellä niitä.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Verkkosivuston evästeet

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi selatessasi verkkosivuja. Evästeitä käytetään verkkosivuston kaikkien toiminnallisuuksien varmistamiseksi. Google Analytics-evästeitä käytetään sivuston käytön seuraamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi.

Sahakuja 4, 05800 Hyvinkää

019 431 400

posti@fillaricenter.fi

  • Instagram
  • Facebook

​© 2020 Fillari Center 

Web design: Sipulimedia Oy

Avoinna:

Arkisin: 9.30 - 17.30

Lauantaisin: 9.30 - 13.30

Sunnuntaisin: Suljettu